TIN TỨC MỚI

Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 12/03/2020 | 6:40 PM  | View count: 3401

Từ ngày 2/3/2020 đến ngày 12/3/2020, Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên chi bộ.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 .

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 cùng tập thể đảng viên, công chức, viên chức sẽ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:

Đại hội chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng

Đại hội chi bộ Văn phòng

Đại hội chi bộ phòng Cải cách hành chính

Đại hội chi bộ Tổ chức Phi chính phủ và Công tác thanh niên

Đại hội chi bộ phòng Tổ chức, biên chế

Đại hội chi bộ Thanh tra Sở

Đại hội chi bộ phòng Xây dựng chính quyền

Đại hội chi bộ Chi cục Văn thư lưu trữ

Đại hội chi bộ Ban Tôn giáo