TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo viên tiểu học làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 16/07/2020 | 3:21 PM  | View count: 349

Ngày 16/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Thông báo số 11/TB-HĐXTH về kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo viên tiểu học làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm dưới đây

Thông báo số 11/TB-HĐXTH