TIN TỨC MỚI

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III
Ngày đăng 31/07/2020 | 3:28 PM  | View count: 955

Ngày 31/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 12/TB-HĐXTH về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III.

Ngày 14/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dân viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐXTH và Thông báo số 04/TB-HĐXTH về việc thông báo lịch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III), trong đó dự kiến:

- Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch vào ngày 11/8/2020.

- Địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch tại Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thê thao Hà Nội (đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Do yêu cầu nhiệm vụ công tác, Hội đồng xét thăng hạng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch: Từ 8 giờ 00 phút ngày 12/8/2020 (địa điểm tổ chức kiêm tra, sát hạch tại Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội).

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện: Phú Xuyên, Mỹ Đức, Mê Linh chỉ đạo, tổ chức niêm yết, đăng công khai trên trang thông tin điện tử, trụ sở cơ quan và tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời thông báo đến viên chức thuộc quyền quản lý dự xét thăng hạng biết và thực hiện.

Thông báo số 12/TB-HĐXTH