TIN TỨC MỚI

Tiếp tục rà soát đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020
Ngày đăng 07/08/2020 | 9:44 AM  | View count: 31753

Ngày 6/8/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2219/SNV-CCVC về việc tiếp tục rà soát đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố giao Sở Nội vụ về việc chỉ đạo tiếp tục rà soát để tổ chức tuyển dụng đủ giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập thuộc UBND Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã, căn cứ biên chế giáo viên được giao năm 2020, số giáo viên hiện có (kể cả số giáo viên vừa được xác định trúng tuyển), cơ cấu bộ môn, số trường, số lớp hiện tại để rà soát đăng ký tuyển dụng đủ giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy theo các biểu mẫu gửi kèm, cụ thể:

1. Các mẫu báo cáo cơ cấu gồm: Mẫu số 1- mầm non; Mẫu số 2 - tiểu học; Mẫu số 3 - THCS; Mẫu số 4 - trung học phổ thông, GDNN-GDTX;

2. Các mẫu đăng ký tuyển dụng gồm: Mẫu số 5- mầm non; Mẫu số 6 - tiểu học; Mẫu số 7 - THCS; Mẫu số 8 - trung học phổ thông, GDNN-GDTX.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo trong đó nêu các số liệu cơ bản sau rà soát gồm: số viên chức được giao, số hiện có, số còn thiếu, số đăng ký tuyển dụng giáo viên, số đăng ký tuyển dụng nhân viên (thư viện và văn thư), hình thức đăng ký tuyển dụng thi tuyển hoặc xét tuyển cùng các biểu mẫu nêu trên gửi về Sở Nội vụ (phòng Công chức, viên chức) trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2020, bản mềm gửi địa chỉ hovinhthanh@hanoiedu.vn

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị làm đúng biểu mẫu, không thay đổi, thêm, bớt cột, tải biểu mẫu file đính kèm tại đường dẫn dưới đây:

Biểu mẫu kèm Công văn 2219/SNV-CCVC