TIN TỨC MỚI

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Ngày đăng 01/09/2020 | 9:06 PM  | View count: 1550

Ngày 28/8/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 461/QĐ-BQLNN&PTNT về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt nội dung, danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội năm 2019 (tổ chức năm 2020) bao gồm:

1. Vòng I: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính:

- Phần thi kiến thức chung (Phụ lục số 01 kèm theo).

- Phần thi Tiếng Anh (Phụ lục số 02 kèm theo).

2. Vòng II: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Phần thi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành (Phụ lục số 03 kèm theo).

Nội dung ôn tập