TIN TỨC MỚI

Thông báo thời gian, địa điểm, số báo danh thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển viên chức quận Hoàng Mai năm 2020
Ngày đăng 21/10/2020 | 11:47 AM  | View count: 2210

Ngày 20/10/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 quận Hoàng Mai ban hành Thông báo số 25/TB-HĐTD về danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi 1 Kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai năm 2020.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển viên chức quận Hoàng Mai thông báo danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Tổng số thí sinh dự thi Vòng 1: 58 thí sinh. Danh sách, số báo danh của thí sinh gồm 05 ký tự chữ và số: từ VC001 đến VC058. Tổng số 02 phòng thi, trong đó: Phòng thi 01: tổng số 21 thí sinh; Phòng thỉ 02: tổng số 37 thí sinh.

Nội dung thi gồm 02 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Thời gian tổ chức thi: Bắt đầu từ 08h30 đến 10h30, ngày 24/10/2020 (Thứ Bảy). Lưu ý: Thí sinh có mặt đúng 7h30 để dự Khai mạc kỳ thi và làm các thủ tục vào phòng thi theo quy định.

Địa điểm: Thí sinh tập trung dự Khai mạc kỳ thi tại Phòng 602 (Tầng 6); sau khai mạc thí sinh về phòng thi tại Tầng 4 - Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông: số 1 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Căn cứ vào kết quả thi Vòng 1, Hội đồng thi tuyển viên chức quận Hoàng Mai sẽ thông báo danh sách, triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tiếp Vòng 2 theo quy định.

Thời gian thi, địa điểm thi, môn thi Vòng 2 thực hiện theo đúng nội dung Thông báo số 849/TB-UBND ngày 02/10/2020 của UBND quận Hoàng Mai.

Thông tin liên hệ theo số điện thoại: 024.3642.1800 và 024.3642.1807.

Thông báo số 25/TB-HĐTD