TIN TỨC MỚI

Công nhận kết quả sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển CB, CC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 2 năm 2020
Ngày đăng 13/11/2020 | 2:59 PM  | View count: 1838

Ngày 11/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5042/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 2 năm 2020.

Theo đó, công nhận kết quả sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đối với  101 trường hợp , trong đó 99 trường hợp trúng tuyển.
Giao Giám đốc Sở Nội vụ Quyết định tuyển dụng 99 trường hợp theo danh sách trên vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Quyết định số 5042/QĐ-UBND