TIN TỨC MỚI

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020
Ngày đăng 01/12/2020 | 9:37 PM  | View count: 2572

Ngày 30/11/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việctại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020.

Theo đó, Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức  việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm gồm 11 người, trong đó: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao: 1 chỉ tiêu; Trung tâm Phát triển quỹ đất: 10 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND quận Bắc Từ Liêm để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ... theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND quận Bắc Từ Liêm phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đãng ký dự tuyển: Giao UBND quận Bắc Từ Liêm thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung, quy trình tuyển dụng: Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức sát hạch để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Quyết định số 5339/QĐ-UBND