TIN TỨC MỚI

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020
Ngày đăng 01/12/2020 | 9:59 PM  | View count: 2920

Ngày 30/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5337/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 03 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 09 người, trong đó: Trung tâm phát triển quỹ đất: 2 người; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 5 người; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 2 người.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện Hoài Đức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)...theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND huyện Hoài Đức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao UBND huyện Hoài Đức thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung, quy trình tuyền dụng: Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức sát hạch để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thong tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Quyết định số 5337/QĐ-UBND