TIN TỨC MỚI

Thông báo gia hạn thời gian thu lệ phí thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 08/02/2021 | 3:53 PM  | View count: 5557

Ngày 21/01/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố đã có Thông báo số 168/TB-HĐTT về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020. Theo đó, Sở Nội vụ đã có Thông báo và thực hiện việc thu lệ phí kỳ thi tuyển công chức năm 2020 từ ngày 27/01/2021 đến 05/02/2021.
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 18/02/2021 Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 354/TB-HĐTT về việc tạm dừng kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng chống dịch Covid-19. Để tạo điều kiện cho các thí sinh hoàn thành việc nộp lệ phí thi tuyển, Sở Nội vụ gia hạn thời gian nộp lệ phí thi tuyển công chức năm 2020 như sau:
1 Thời gian gia hạn thu lệ phí: Từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 26/02/2021.
2. Địa điểm: Bộ phận Văn thư – Một cửa Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, số 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sở Nội vụ thông báo để các thi sinh chưa nộp lệ phí biết và hoàn thiện theo đúng yêu cầu, tiến độ. Lưu ý trong quá trình đến nộp lệ phí đề nghị các thí sinh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh./.