TIN TỨC MỚI

Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020
Ngày đăng 17/02/2021 | 9:49 AM  | View count: 1679

Ngày 05/02/2021, Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành Y tế ban hành Thông báo số 306/TB-HĐTTH về dánh ách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020.

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế đã rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn của các trường hợp đăng ký dự thi thăng hạng; đồng thời, xem xét đề nghị của Sở Y tế tại văn bản số 1771/SYT-TCCB ngày 02/02/2021 về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng II.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thi thăng hạng thông báo kết quả cụ thể như sau:

Danh sách viên chức đủ điện kiện dự thi là: 299 người. Trong đó:

- Thăng hạng lên bá.c sỹ hạng il: 265 người;

- Thăng hạng lên bác sỹ y học dự phòng hạng II: 10 người;

- Thăng hạng lên dược sỹ hạng II: 24 người.

Danh sách viên chức không đù điện kiện dự thi là: 10 người.

Đề nghị Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có viên chức dự thi thăng hạng thông báo tới viên chức dự thi thăng hạng nội dung trên để được biết và thực hiện nộp lệ phí dự thi thăng hạng theo quy định./.

Thông báo số 306/TB-HĐTTH