TIN TỨC MỚI

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023
Ngày đăng 17/02/2021 | 2:27 PM  | View count: 621

Ngày 9/2/2021, Văn phòng UBND Thành phố ban hành Văn bản số 1167/VP-KGVX về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 371/BGDĐT-NGCBQLGD, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Tin học theo từng trường tiểu học để xác định rõ số giáo viên đã có, số giáo viện còn thiếu; số giáo viên được tuyển dụng (biên chế) và số giáo viên hợp đồng; trình độ đào tạo, năng lực của giáo viên, để có căn cứ giao số lượng người làm việc (bao gồm số lượng người làm việc trong biên chế và hợp đồng lao động) và thực, hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, từ nay đến năm học 2022 - 2023 cần có lộ trình cụ-thể, phù hợp để bố trí đủ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học cho những trường còn thiếu (tuyển dụng, ký hơp đồng lao động, ký hợp đồng thỉnh giảng, biệt phái giáo viên). Không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Chủ động nguồn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học. Đặt hàng với cơ sở đào tạo để đào tạo mới giáo viên Tiếng Anh, Tin học; đặt hàng đào tạo liên thông lên trình độ đại học sư phạm đối với những người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người đã tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy tiểu học;...

Thực hiện lộ trình nâng trinh độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Tiếng Anh, Tin học theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phù đối với những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Ngoài ra, tùy vào điều kiện cụ thể, địa phương cần thực hiện thêm một số giải pháp như: bố trí 01 giáo viên dạy ở các trường trên cùng địa bàn (khoảng cách địa lý không xa), dạy trực tuyến,...

Thực hiện văn bản nêu trên, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 26/02/2021.