TIN TỨC MỚI

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020
Ngày đăng 31/03/2021 | 4:30 AM  | View count: 498

Ngày 20/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ban hành Quyết định số 2114/QĐ - HĐTNN về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội.

Theo đó,  Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Môn thi Kiến thức chung (Phụ lục số 1 kèm theo);

- Môn thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Phụ lục số 2 kèm theo);

- Môn thi viết Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 3 kèm theo).

Giao Sở Nội vụ thành phố Hà Nội công bố danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi thông báo công khai danh mục tài liệu ôn tập đến các thí sinh có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch.

Quyết định số 2114/QĐ - HĐTNN