TIN TỨC MỚI

Thông báo Danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020
Ngày đăng 31/03/2021 | 6:39 PM  | View count: 1415

Ngày 20/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ban hành Thông báo số 790/TB - HĐTNN về danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Thực hiện chương trình công tác của Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (gọi tắt là Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính) về tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của thành phố Hà Nội;

Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Cụ thể như sau:

Danh sách công chức đủ điện kiện dự thi là 303 người.

Danh sách công chức không đủ điện kiện dự thi là 22 người.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có công chức dự thi nâng ngạch thông báo tới công chức dự thi nâng ngạch nội dung trên để được biết và thực hiện nộp lệ phí dự thi nâng ngạch theo quy định; đồng thời, liên hệ phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ để đính chính thông tin cá nhân (nếu có).

Thông báo số 790/TB - HĐTNN