TIN TỨC MỚI

Thông báo thu lệ phí nâng ngạch công chức hành chính năm 2020
Ngày đăng 05/04/2021 | 9:47 PM  | View count: 915

Ngày 05/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 861/TB-SNV về việc thu lệ phí nâng ngạch công chức hành chính năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 829/KH-HĐTNN ngày 01/4/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch Thành phố về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính thành phố Hà Nội năm 2020; Kế hoạch số 828/KH-HĐTNN ngày 01/4/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2020; Thông báo số 790/TB- HĐTNN ngày 30/3/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch Thành phố về danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; Thông báo số 791/TB-HĐTNN ngày 30/3/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch Thành phố về danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên;

Sở Nội vụ thông báo, hướng dẫn các thí sinh thực hiện việc nộp lệ phí thi nâng ngạch công chức (gồm cả ngạch chuyên viên và chuyên viên chính) như sau:

  1. Mức thu lệ phí: 600.000 đồng/thí sinh ( theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức ) .
  2. Hình thức nộp lệ phí

2.1. Hình thức chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: Văn phòng Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

+ Số tài khoản: 3511.0.1094506.00000 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội  (sau khi nộp tiền vào tài khoản, phô tô Giấy nộp tiền vào tài khoản).

2.2. Hình thức tiền mặt:

Nộp tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tầng 1, trụ sở cơ quan Sở Nội vụ, số 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  1. Thời hạn nộp lệ phí thi: trước ngày 10/4/2021.

Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh biết và thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.