TIN TỨC MỚI

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo sanh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 08/04/2021 | 11:10 AM  | View count: 6736

Ngày 07/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 890/TB-HĐTT về ca thi, phòng thi, số báo sanh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Thông tin ca thi, phòng thi và thời gian cụ thể các thi sinh xem chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây:

Thông báo số 890/TB-HĐTT