TIN TỨC MỚI

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020
Ngày đăng 12/04/2021 | 6:13 PM  | View count: 825

Ngày 12/4/2021, Hội đồng th nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 950/TB-HĐTNN về ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 828/KH-HĐTNN ngày 01/4/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh, thời gian và địa điểm tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1 đối với môn Ngoại ngữ, kiến thức chung, thi viết vòng 2 môn chuyên môn nghiệp vụ như sau:

1. Về tổ chức khai mạc kỳ thi:

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 ngày 25/4/2021 tại Hội trường tầng 4 Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội;

Thành phần: Để phòng dịch Covid, thành phần khai mạc mời Hội đồng thi, Ban Giám sát và thành viên Ban coi thi, không tập trung thí sinh. Thí sinh phải tự học tập nội quy, quy chế thi gửi kèm Thông báo này và sẽ được giám thị phổ biến lại nội quy thi tại phòng thi trước khi thi.

2. Thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính:

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 25/4/2021, thí sinh có mặt trước cửa phòng thi để làm thủ tục vào phòng thi trắc nghiệm vòng 1.

Địa điểm: Tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có sơ đồ phòng thi kèm theo;

Môn thi trắc nghiệm: Thi liên tục 2 môn, môn ngoại ngữ thi trước, môn kiến thức chung thi sau. Môn ngoại ngữ thi trong thời gian 30 phút, đề thi gồm 30 câu. Môn Kiến thức chung thi trong thời gian 60 phút, đề thi gồm 60 câu. Giữa hai môn nghỉ 10 phút.   

Thí sinh của các phòng thi có mặt đúng giờ trước cửa phòng thi theo lịch để kỹ thuật viên chụp ảnh, xuất trình giấy tờ tùy thân, nhận mật khẩu đăng nhập cá nhân, nghe phổ biến nội quy thi, thi xong phải ký xác nhận vào bảng ghi kết quả thi trước khi ra về.

Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ chờ ở bên ngoài, trong giờ nghỉ giải lao sau khi thi xong môn ngoại ngừ, giám thị sẽ gọi thí sinh được miễn thi ngoại ngữ vào phòng chụp ảnh, phát mật khẩu đăng nhập đế thi môn kiến thức chung.

Kỹ thuật viên các phòng thi chụp ảnh thí sinh vào thi, phát mật khẩu, phổ biến lại quy trình làm bài thi trắc nghiệm, giải quyết các sự cố máy tính.

Giám thị 1, Giám thị 2 đánh số báo danh theo quy định, gọi thí sinh vào phòng thi để chụp ảnh, kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh, thực hiện coi thi theo quy định.       

Hết giờ thi, Giám thị 1 các phòng thi nhận bảng kết quả thi trắc nghiệm có chữ ký của kỹ thuật viên máy chủ tại phòng máy chủ, cùng giám thị 2 của phòng thi gọi lần lượt thí sinh ký tên vào danh sách kết quả thi của 2 môn trắc nghiệm trước khi thí sinh ra về.

Số lượng dự thi: Tổng số gồm 104 thí sinh, chia làm 3 phòng thi (có danh sách chi tiết kèm theo).

3. Thi viết chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2:

Thí sinh có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi tại vòng 1 được dự thi vòng 2.

Thời gian: Thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 có mặt trước cửa phòng thi lúc 13 giờ 30 ngày 25/4/2021 theo sơ đồ tổ chức thi viết để thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ.

13 giờ  00 phút đến 13 giờ 30 phút: Ban coi thi nhận đề thi từ Hội đồng thi; Họp ban coi thi để phân công nhiệm vụ;

13 giờ 30 phút: Giám thị số 2 và giám thị hành lang nhận danh sách, văn phòng phẩm, lên phòng thi; đánh số báo danh theo quy định; gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra giấy tờ tùy thân; phát giấy thi, nháp thi và hướng dẫn thí sinh ghi các nội dung vào phần phách bài thi;

13 giờ 45 phút: Giám thị 1 nhận đề thi, làm thủ tục xác nhận đề thi tại phòng thi;

13 giờ 55 phút: cắt túi đựng đề và phát đề cho thí sinh;

14 giờ 00 phút: Tính giờ làm bài, thời gian làm bài 120 phút;

16 giờ 00 phút: Thu bài thi, kiểm tra sắp xếp thứ tự theo danh sách, nộp bài cho thư ký kiểm tra sau đó niêm phong túi bài thi theo phòng, bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh để ngoài, ghi thông tin và ký đủ vào túi bài thi, nộp cho thư ký Ban coi thi; Các loại biên bản để túi riêng nộp cho thư ký Ban coi thi.

Ban coi thi tổng hợp niêm phong các túi bài thi, niêm phong bó túi bài thi, túi các loại biên bản coi thi, túi biên bản vi phạm quy chế thi (nếu có) và túi đựng bộ bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh bàn giao cho Hội đồng thi.

Danh sách cụ thể ca thi, phòng thi xem chi tiết tại văn bản kèm theo

Thông báo số 950/TB-HĐTNN

Hướng dẫn thực hành tại nhà

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm