TIN TỨC MỚI

Thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021
Ngày đăng 08/10/2021 | 10:35 PM  | View count: 1029

Ngày 08/10/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức ban hành Thông báo số 2876/TB-HĐKTSH về việc thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố về việc Phê duyệt danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021 và nội dung, hình thức, cách xác định kết quả sát hạch. Từ ngày 06/10/2021 đến ngày 08/10/2021, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đã tổ chức sát hạch bằng bài viết tự luận và chấm điểm bài sát hạch tiếp nhận vào công chức.

Căn cứ kết quả chấm điểm bài sát hạch, Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội thông báo để các cơ quan và cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Kết quả sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021