TIN TỨC MỚI

Tài liệu Hội nghị tập huấn trực tuyến về CCHC của Bô Nội vụ
Ngày đăng 19/11/2021 | 11:57 AM  | View count: 527

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trực tuyến tải tài liệu tại đường dẫn dưới đây:

Tài liệu Hội nghị tập huấn trực tuyến