TIN TỨC MỚI

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020
Ngày đăng 30/11/2021 | 10:24 PM  | View count: 4966

Ngày 30/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 3549/TB-HĐTT về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 5035/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển vào công chức năm 2020.

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 thông báo và yêu cầu các thí sinh trúng tuyển vào công chức làm việc tại các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2020 (có danh sách kèm theo) hoàn thiện 01 túi hồ sơ gồm các giấy tờ sau để căn cứ ban hành quyết định tuyển dụng vào công chức:

1. Về văn bằng chứng chỉ:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) Trường hợp người trúng tuyển vào công chức được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng: Nộp bản sao hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội để làm căn cứ xếp bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp tại bộ phận 1 cửa, Sở Nội vụ Hà Nội số 18B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm Hà Nội trong giờ hành chính từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức sẽ quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Hội đồng thi tuyển công chức đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung này trên cổng thông tin của cơ quan, đơn vị để các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020 biết, thực hiện./.

Thông báo số 3549/TB-HĐTT