TIN TỨC MỚI

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
Ngày đăng 10/11/2021 | 9:19 PM  | View count: 81

Ngày 29/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành văn bản số 3101/STTTT-TTĐT về việc tuyên truyền, phooe biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin, Sở Nội vụ đề nghị công chức, viên chức, người lao động của Sở nghiên cứu các nội dung về đảm bảo an toàn thông tin tại các địa chỉ sau: Fanpage: https://www.facebook.com/antoankhonggianmang Youtube: Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw Tập 2: https://wvvw.youtube.com/watch?v=uPCOUAOpog Tập 3: : https://vvww.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs Tập 4: : https://www.youtube.com/watch?v=rcS1 Zq7wCw Trang An toàn thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông: https://attt.hanoi.gov.vn.