TIN TỨC MỚI

Phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 13/04/2022 | 5:24 PM  | View count: 728

Ngày 13/4/2022, Hội đồng thi thăng hạnh viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Quyết định số 8077/QĐ-HĐTTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính Phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021. Cụ thể như sau:

- Thi vòng 1:

+ Phần thi Kiến thức chung: Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định;

+ Phần thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định.

- Thi vòng 2: Nội dung thi viết chuyên môn nghiệp vụ tại Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định.

Nội dung ôn tập