TIN TỨC MỚI

Hướng dẫn thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021
Ngày đăng 13/04/2022 | 5:45 PM  | View count: 698

Ngày 13/4/2022, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Văn bản số 915/HĐTTH-SNV về việc hướng dẫn thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 825/KH - HĐTTH ngày 05/4/2022 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021. Hội đồng thi thăng hạng hướng dẫn thí sinh luyện tập tại nhà trên internet cách làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính của kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi thông báo nội dung này để thí sinh dự thi biết và thực hiện./.

Tài liệu hướng dẫn làm bài thực hành trắc nghiệm