TIN TỨC MỚI

Thông báo phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021
Ngày đăng 21/04/2022 | 5:23 PM  | View count: 1085

Ngày 21/4/2022, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 1012/TB-HĐTTH về phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 825/KH - HĐTTH ngày 05/4/2022 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2021 thông báo phòng thi, số báo danh và lịch thi cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

1.1. Tổ chức thi gồm 2 vòng

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính vào sáng ngày 26/4/2022 tại các phòng thuộc tẩng 4, Trung tâm Đào tạo, tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông, mỗi thí sinh dự thi làm 2 bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, môn thi kiến thức chung thời gian 60 phút gồm 60 câu; môn ngoại ngữ thời gian 30 phút gồm 30 câu.

- Vòng 2: Các thí sinh đạt yêu cầu tại vòng 1 dự thi viết vòng 2 môn chuyên môn nghiệp vụ vào chiều ngày 26/4/2022 tại các phòng thuộc tầng 3, Trung tâm Đào tạo, tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Các thí sinh phải tự nghiên cứu, học tập nội quy, quy chế thi gửi kèm Thông báo này.

1.2. Thời gian tổ chức thi

Thời gian

Nội dung công việc

7 giờ 30’đến 8 giờ 00’ ngày 26/4/2022

- Thí sinh có mặt tại điểm thi, mang theo giấy từ tùy thân, xem SBD, phòng thi, nộp lệ phí thi.

8 giờ 00’ ngày 26/4/2022

- Khai mạc Hội đồng thi tại phòng 401 Trung tâm ĐTTVCNTT&TT (thành phần khai mạc mời Hội đồng thi thăng hạng và thành viên Ban coi thi, không tập trung thí sinh);

- Học quy chế, phân công nhiệm vụ thành viên Ban coi thi.

8 giờ 30’ ngày 26/4/2022

- Kỹ thuật viên đánh số báo danh theo quy định;

- Giám thị 1 gọi thí sinh vào phòng thi trắc nghiệm, kiểm tra chứng minh thư, kỹ thuật viên chụp ảnh thí sinh; Giám thị 2 phát mật khẩu đăng nhập hệ thống và hướng dẫn thí sinh vào vị trí máy tính; phổ biến nội quy, quy chế thi cho thí sinh.

Buổi sáng

9 giờ 00’ ngày 26/4/2022

- Tổ chức thi liên tục 2 môn theo thứ tự: môn Kiến thức chung, số lượng 60 câu/60 phút; môn Ngoại ngữ, số lượng 30 câu/30 phút.

- Thời gian nghỉ giữa các môn 10 phút; trước khi bắt đầu thi mỗi môn thi Hội đồng sẽ có tín hiệu báo bằng một hồi chuông.

- Sau khi kết thúc môn Ngoại ngữ, bộ phận máy chủ in và ký tên vào bảng kết quả theo mẫu 2 môn thi theo phòng thi, Giám thị 2 của các phòng thi nhận kết quả tại phòng máy chủ chuyển cho giám thị 1 của các phòng thi, gọi lần lượt thí sinh ký tên vào danh sách kết quả thi của 2 môn trắc nghiệm trước khi ra về.

- Giám thị 1 và giám thị 2 các phòng thi ký tên vào biểu kết quả thi trắc nghiệm, tổng hợp thắc mắc của thí sinh (nếu có) nộp cho Ban coi thi ngay sau ca thi.

Buổi chiều

13 giờ 30’ ngày 26/4/2022

Tổ chức thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ:

- 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 00 phút: Ban coi thi nhận đề thi từ Hội đồng thi; Họp ban coi thi để phân công nhiệm vụ;

- 14 giờ 00 phút: Giám thị số 2 và giám thị hành lang nhận danh sách, văn phòng phẩm, lên phòng thi; đánh số báo danh theo quy định; gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra chứng minh thư; phát giấy thi, giấy nháp thi và hướng dẫn thí sinh ghi các nội dung vào phần phách bài thi;

- 14 giờ 15 phút: Giám thị 1 nhận đề thi, làm thủ tục xác nhận đề thi tại phòng thi;

- 14 giờ 25 phút: Cắt túi đựng đề và phát đề cho thí sinh;

- 14 giờ 30 phút: Tính giờ làm bài, thời gian làm bài 120 phút;

- 16 giờ 30 phút: Thu bài thi, kiểm tra sắp xếp thứ tự theo danh sách nộp bài cho thư ký Ban coi thi kiểm tra sau đó niêm phong túi bài thi theo phòng; biểu ký tên nộp bài thi của thí sinh để ngoài, ghi thông tin và ký đủ vào túi bài thi, nộp cho thư ký Ban coi thi;

- Ban coi thi tổng hợp niêm phong bó túi bài thi, túi các loại biên bản coi thi, túi biên bản vi phạm quy chế thi (nếu có) và túi đựng bộ biểu ký tên nộp bài thi của thí sinh bàn giao cho Hội đồng thi.

2. Công tác chuẩn bị

Giao Phòng CCVC của Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Văn phòng Sở Nội vụ liên hệ với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực, phần mềm, máy chủ, phòng máy trạm, phòng thi viết, ấn phẩm… để tổ chức kỳ thi thăng hạng cán sự lên chuyên viên theo Thông báo này.

Hội đồng thi thăng hạng đề nghị các thí sinh đến dự thi có mặt tại phòng thi đúng giờ để nộp lệ phí, xem số báo danh, chụp ảnh, nhận mật khẩu đăng nhập dự thi, mang theo giấy tờ tùy thân, đeo khẩu trang, rửa tay dung dịch sát khuẩn đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trên đây là Thông báo phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên năm 2021, đề nghị các cơ quan đơn vị có thí sinh dự thi thông báo nội dung trên tới các thí sinh biết, để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Hội đồng thi thăng hạng để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

Thông báo số 1012/TB-HĐTTH