TIN TỨC MỚI

Triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính.
Ngày đăng 10/05/2022 | 3:55 AM  | View count: 338

Ngày 10/5/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính ban hành Thông báo số 1204/TB-HĐTTH về triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính.

Ngày 15/4/2022, UBND Thành phố đã ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND về Thực hiện Kế hoạch 1114/KH-HĐTTH ngày 29/4/2022 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng) về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022; Hội đồng thi thăng hạng thông báo các nội dung như sau:

  1. Hội đồng thi thăng hạng triệu tập 103 viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022; trong đó:

  Số viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III của chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn là 93 người (Phụ lục I);

  Số viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III của chuyên ngành Địa chính là 10 người (Phụ lục II).

2. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo đến viên chức đủ điều kiện dự thi các nội dung sau:

2.1. Địa điểm tổ chức thi

Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2.2. Thời gian tổ chức kỳ thi

Thời gian tập trung thí sinh và làm thủ tục dự thi: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút,  ngày 24 tháng 5 năm 2022 (Thứ Ba).

2.3. Lệ phí thi

a) Mức thu: 600.000đ/người (Sáu trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

b) Hình thức nộp: nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Nội vụ Hà Nội; địa chỉ: Số 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c) Thời gian nộp: Trong giờ hành chính từ ngày 10/5/2022 đến ngày 19/5/2022.

2.4. Kế hoạch tổ chức kỳ thi, nội dung ôn tập và văn bản liên quan đến tổ chức kỳ thi sẽ được đăng trên website của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại địa chỉ: https://sonoivu.hanoi.gov.vn.

2.5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân dự thi đối chiếu lại các thông tin trong danh sách dự thi đính kèm Công văn triệu tập của Hội đồng thi. Trường hợp có thay đổi về thông tin dự thi của thí sinh đề nghị gửi văn bản đính chính về Hội đồng thi (qua phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ) trước ngày 13/5/2022 để Hội đồng thi thăng hạng tổng hợp xem xét, giải quyết. Sau ngày 13/5/2022, Hội đồng thi thăng hạng sẽ không tiếp nhận và xử lý điều chỉnh thông tin của thí sinh đăng ký dự thi (các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, bao gồm cả điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ của người được cử dự thi).

2.6. Viên chức dự thi có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

3. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng thi thăng hạng (ông Bùi Thành Đạt, Thư ký của Hội đồng thi thăng hạng, theo số điện thoại: 0916833844).

Thông báo số 1204/TB-HĐTTH