TIN TỨC MỚI

Phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.
Ngày đăng 10/05/2022 | 10:16 AM  | View count: 568

Ngày 10/5/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính ban hành Quyết định số 8651/QĐ-HĐTTH vê việc phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính Phê duyệt nội dung ôn tập như sau:

- Thi vòng 1:

+ Phần thi Kiến thức chung: Phụ lục số I kèm theo Quyết định;

+ Phần thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Phụ lục số II kèm theo Quyết định.

- Thi vòng 2: Nội dung thi viết chuyên môn nghiệp vụ tại Phụ lục số III kèm theo Quyết định.

Nội dung ôn tập kèm theo

Danh mục ôn tập môn Kiến thức chung