TIN TỨC MỚI

Thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022
Ngày đăng 30/06/2022 | 4:13 PM  | View count: 10741

Ngày 30/6/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 1861/TB-SNV về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh vị trí thi tuyển công chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 và bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức vào Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2022. Để thuận lợi cho người dự tuyển nghiên cứu, đăng ký thi tuyển công chức năm 2022, Sở Nội vụ thông báo như sau:

1. Gộp và điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển của hai quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 và 2260/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND Thành phố thành biểu chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022 kèm theo thông báo này (Tổng số là 205 chỉ tiêu với 179 vị trí dự tuyển).

2. Về tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển: Thực hiện theo Thông báo số 1762/TB-SNV ngày 23/6/2022.

 Tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển trong giờ hành chính tại bộ phận Một cửa Sở Nội vụ Hà Nội, số 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội từ ngày 04/7/2022 đến 17 giờ ngày 02/8/2022 (trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thông báo công khai nội dung này trên Website và tại trụ sở của cơ quan, đơn vị từ ngày 01/7/2022 để mọi người được biết và thực hiện./.

Thông báo số 1861/TB-SNV

Quyết định 2260/QĐ-UBND