TIN TỨC MỚI

Tổ chức thu phí dự thi thăng hạng chuyên ngành kế toán năm 2021
Ngày đăng 05/07/2022 | 5:14 PM  | View count: 1257

Ngày 05/7/2022, Hội đồng thi thăng hạng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên ban hành Văn bản số 1911/HĐTTH-CCVC về việc tổ chức thu phí dự thi thăng hạng chuyên ngành kế toán năm 2021.

Ngày 01/6/2022, UBND Thành phố đã ban hành Đề án số 04/ĐA-UBND về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021;

Trên cơ sở đó, Hội đồng thi thăng hạng đã ban hành Kế hoạch 1756/KH-HĐTTH ngày 22/6/2022 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021.

Hội đồng thi thăng hạng thông báo tổ chức thu phí dự thi thăng hạng chuyên ngành kế toán như sau:

1. Mức thu lệ phí đối với viên chức được dự thi thăng hạng chuyên ngành kế toán năm 2021 là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người).

2. Thời gian thu lệ phí dự thi thăng hạng: Trong giờ hành chính các ngày từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 19/7/2022.

3. Địa điểm thu lệ phí dự thi thăng hạng tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Nội vụ; địa chỉ: Số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.