TIN TỨC MỚI

Phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022
Ngày đăng 26/08/2022 | 12:08 PM  | View count: 6396

Ngày 25/8/2022, Hội đồng thi tuyển công chức ban hành Quyết định số 9566/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022. Cụ thể như sau:

- Môn thi Kiến thức chung (Phụ lục số 1 kèm theo);

- Môn thi Ngoại ngữ (gồm 04 phụ lục từ Phụ lục số 2.1 đến Phụ lục số 2.4 đối với 04 thứ tiếng kèm theo).

Nội dung chi tiết xem tại file đính kém dưới đây:

Nội dung ôn tập