TIN TỨC MỚI

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022
Ngày đăng 29/08/2022 | 5:33 PM  | View count: 2406

Ngày 29/8/2022, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2548/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 29/8/2022  của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố về việc Phê duyệt danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022 và nội dung, hình thức, cách xác định kết quả sát hạch. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Nội dung, hình thức sát hạch: Thực hiện theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày /8/2022  của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội (Nội dung ôn tập và danh sách sát hạch kèm theo Thông báo này).

2. Lịch tổ chức sát hạch

Ngày 12/8/2022:

- 7 giờ 30, người được đề nghị tiếp nhận mang theo giấy tờ tùy thân, có mặt tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (20 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội) để nghe phổ biến quy chế, nộp lệ phí dự tuyển, xem số báo danh, sơ đồ phòng sát hạch.

- 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 tổ chức sát hạch: Làm bài tự luận, thời gian 180 phút.

Thông báo số 2548/TB-HĐKTSH