TIN TỨC MỚI

Phê duyệt danh mục mã nhóm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 31/08/2022 | 4:23 PM  | View count: 6501

Ngày 29/8/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 9585/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt danh mục mã nhóm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kèm theo danh mục nội dung ôn tập tương ứng tại Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội Phê duyệt Danh mục mã nhóm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành và danh mục nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, bao gồm 23 mã nhóm chuyên ngành và 23 Phụ lục danh mục nội dung ôn tập.

Chi tiết nội dung ôn tập xem tải văn bản đính kèm dưới đây:

Nội dung ôn tập chuyên ngành vòng 2