TIN TỨC MỚI

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022
Ngày đăng 05/09/2022 | 5:11 PM  | View count: 1988

Ngày 05/9/2022, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2602/TB-HĐKTSH về việc thay đổi địa điểm tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 29/8/2022  của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố về việc Phê duyệt danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022 và nội dung, hình thức, cách xác định kết quả sát hạch. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đã có Thông báo số 2548/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022. Theo đó, địa điểm tổ chức được thông báo tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (20 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội).

Căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của thường trực Hội đồng Kiểm tra, sát hạch. Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội thông báo thay đổi địa điểm tổ chức sát hạch tại Phòng họp tầng 3, Sở Nội vụ Hà Nội (Số 18b, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 12/9/2022;

Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội thông báo việc thay đổi địa điểm tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức để các cơ quan và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Thông báo số 2602/TB-HĐKTSH