TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả phúc khảo bào thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên
Ngày đăng 16/09/2022 | 11:25 AM  | View count: 862

Ngày 16/9/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2738/TB-HĐTTH về kết quả phúc khảo bào thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch thi thăng hạng số 1756/KH-HĐTTH ngày 22/6/2022 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021; ngày 10/8/2022, Hội đồng thi tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi thăng hạng chuyên ngành kế toán.

Căn cứ vào kết quả thi thăng hạng, Hội đồng thi đã ban hành số 2410/TB-HĐTTH ngày 17/8/2022 thông báo kết quả thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên.

Kết thúc thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi thăng hạng đã tiếp nhận được 01 đơn phúc khảo của 01 thí sinh tham gia dự thi. Kết quả chấm phúc khảo cụ thể như sau:

 

TT

Họ và tên

Số báo danh

dự thi

Điểm bài viết lần 1

Điểm phúc khảo

Kết quả chính thức của bào thi viết

1

Đỗ Thị Kim Huyền

KT379

41

39

39

 

Đề nghị đơn vị có viên chức dự thi thăng hạng thông báo nội dung trên đến thí sinh dự thi để được biết./.