TIN TỨC MỚI

Công nhận kết quả thi thăng hạng thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên năm 2021
Ngày đăng 22/09/2022 | 3:03 PM  | View count: 605

Ngày 22/9/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định 9682/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả thi thăng hạng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021

Theo đó, Sở Nội vụ Hà Nội công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021 như sau:

- Số viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng là 509 người.

- Số viên chức không trúng tuyển kỳ thi thăng hạng là 393 người; trong đó, có 382 người không đạt kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 và 11 người không đạt kết quả thi viết vòng 2.

Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp kế toán viên và hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp kế toán viên kể từ ngày 01/9/2022.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập danh sách, đề xuất xếp lương đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi thăng hạng (có sao gửi quyết định nâng bậc lương gần nhất) gửi Sở Nội vụ trước ngày 31/9/2022 để thống nhất trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền.

Quyết định 9682/QĐ-SNV 

Kết quả thi vòng 2