TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày đăng 11/10/2022 | 8:18 AM  | View count: 7805

Ngày 11/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3048/TB-HĐTT về kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Thực hiện lịch thi tuyển công chức số 2468/TB-HĐTT ngày 22/8/2022 của Hội đồng thi tuyển. Từ ngày 06/10/2022 đến ngày 08/10/2022, Hội đồng thi tuyển đã tổ chức thi vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm các môn kiến thức chung và ngoại ngữ trên máy vi tính. Trong quá trình tổ chức thi, 08 thí sinh có đơn đề nghị xem lại câu hỏi trong bài thi, Ban coi thi đã tổng hợp bài thi của các thí sinh theo từng ca thi và đáp án các câu thí sinh có ý kiến báo cáo Hội đồng thi, Hội đồng thi tuyển đã xem xét các bài thi có đơn đề nghị theo từng ca thi, lập biên bản kèm theo, kết quả không có thí sinh nào thay đổi kết quả bài thi (có Biểu 1 kèm theo).

Kết quả toàn bộ kỳ thi trắc nghiệm vòng 1 sau khi đã giải quyết đơn đề nghị của thí sinh (có Biểu số 2 kèm theo).

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 xem các thông báo về địa điểm thi, phòng thi viết vòng 2 trên trang Website sonoivu.hanoi.gov.vn  và tại các đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển công chức vào ngày 14/10/2022, Hội đồng thi gửi kèm Công văn này Nội quy, Quy chế thi để các thí sinh được nghiên cứu, học tập trước.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi vòng 1, đề nghị các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển công chức thông báo nội dung này trên cổng thông tin để các thí sinh biết, thực hiện./.

Thông báo số 3048/TB-HĐTT

Kết quả thi vòng 1

Kết quả xem lại vòng 1 theo đề nghị của thí sinh