TIN TỨC MỚI

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày đăng 13/10/2022 | 9:50 AM  | View count: 4559

Ngày 13/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3085/TB-HĐTT về điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Ngày 22/8/2022, Hội đồng thi tuyển công chức đã có Thông báo số 2468/TB-HĐTT về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022, đến nay Hội đồng đã tổ chức xong vòng 1 các môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính; thông báo kết quả thi vòng 1 và những người đủ điều kiện thi vòng 2.

Để phù hợp đối với việc tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và các bước tiếp theo của kỳ thi, Hội đồng thi tuyển công chức điều chỉnh lịch cụ thể như sau:

Ngày 14/10/2022: Thông báo phòng thi, sơ đồ địa điểm, nội quy, quy chế thi và thời gian tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trên trang web sonoivu.hanoi.gov.vn  và tại các đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển;

7 giờ 30  ngày 23/10/2022 (Chủ Nhật): Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ  chuyên ngành tại trường THPT Việt Đức(số 47, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ ngày 25/10/2022 đến 27/10/2022: - Chấm bài thi viết; Ghép phách bài thi; Thông báo điểm thi viết vòng 2.

Từ ngày 28/10/2022 đến 11/11/2022: Tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi vòng 2 tại Sở Nội vụ.

Từ ngày 14/11/2022 đến 15/11/2022: Chấm phúc khảo.

Ngày 15/11/2022: Thông báo kết quả phúc khảo.

Từ ngày 16/11/2022: Trình UBND Thành phố công nhận kết quả thi tuyển; Hoàn thiện Hồ sơ trúng tuyển; Quyết định tuyển dụng sau khi UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi.

Trên đây là Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 của Hội đồng thi tuyển công chức để các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan và các thí sinh biết, thực hiện.

Thông báo số 3085/TB-HĐTT