TIN TỨC MỚI

Thông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày đăng 14/10/2022 | 9:16 AM  | View count: 6486

Ngày 14/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3119/TB-HĐTT về sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Thực hiện Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 số 3085/TB-HĐTT ngày 13/10/2022. Hội đồng thi tuyển công chức chức thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, địa điểm thi, môn thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2022 như sau:

1. Lịch thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2:

Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại Trường THPT Việt Đức, 47 đường Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; tổng số 607 thí sinh, 22 phòng thi.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 có mặt trước cửa phòng thi lúc 7 giờ 30 ngày 23/10/2022 (Chủ Nhật) để dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân.

Ngày 23/10/2022

- 6 giờ 45’ đến 7 giờ 00’: Ban coi thi nhận đề thi từ Hội đồng thi;

- 7 giờ 00’ đến 7 giờ 30’: Họp ban coi thi để phân công nhiệm vụ;

- 7 giờ 30’: Giám thị số 2 và giám thị hành lang nhận danh sách, văn phòng phẩm, lên phòng thi; đánh số báo danh theo quy định; gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra chứng minh thư; phát giấy thi, nháp thi đã ký tên và hướng dẫn thí sinh ghi các nội dung vào phần phách tờ giấy thi;

- 7 giờ 15’: Giám thị 1 nhận các túi mã đề thi, làm thủ tục xác nhận các túi mã đề thi tại phòng thi;

- 7 giờ 55’: Giám thị 1,2 cắt các túi đựng đề và phát đề thi cho thí sinh theo mã chuyên ngành ghi tại danh sách thu bài của thí sinh;

- 8 giờ 00’: Tính giờ làm bài, thời gian làm bài 180 phút;

- 11 giờ 00’: Thu bài thi, kiểm tra sắp xếp thứ tự bài thi theo danh sách, ghi đầy đủ thông tin số bài thi, số tờ giấy thi, số báo danh của thí sinh vi phạm quy chế vào bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh, nộp bài cho thư ký kiểm tra sau đó niêm phong túi bài thi theo phòng, bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh và các biên bản để bên ngoài. Nộp túi bài thi đã niêm phong, bảng danh sách thí sinh ký tên nộp bài và các biên bản cho thư ký Ban coi thi;

- Ban coi thi tổng hợp niêm phong bó túi bài thi, túi các loại biên bản coi thi, túi biên bản vi phạm quy chế thi (nếu có) và túi đựng bộ bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh bàn giao cho Hội đồng thi.

2. Công tác chuẩn bị

Giao Ban coi thi chủ trì phối hợp Văn phòng Sở Nội vụ liên hệ với Sở GD&ĐT, Trường THPT Việt Đức  chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực … để tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 theo lịch này.

Danh sách thí sinh, sơ đồ địa điểm thi, nội quy, quy chế thi được gửi kèm Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi thông báo nội dung này trên cổng thông tin của đơn vị mình để các thí sinh dự thi được biết, thực hiện./.

Thông báo số 3119/TB-HĐTT 

Danh sách thi viết chuyên ngành

Sơ đồ thi vòng 2