TIN TỨC MỚI

Phê duyệt nội dung ôn tập xét tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
Ngày đăng 18/10/2022 | 10:25 AM  | View count: 4471

Ngày 18/10/2022, Hội đồng xét tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Quyết định số 9817/QĐ-HĐXT về phê duyệt nội dung ôn tập xét tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

Theo đó, Hội đồng xét tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 phê duyệt nội dung ôn tập xét tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, gồm:

- Phụ lục I: Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức vào vị trí chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp.

- Phụ lục II: Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức vào vị trí chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Long Biên.

- Phụ lục III: Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức vào vị trí chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm.

- Phụ lục IV: Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức vào vị trí chuyên viên phòng Nội vụ huyện Thạch Thất.

Quyết định số 9817/QĐ-HĐXT