TIN TỨC MỚI

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc thị xã Sơn Tây năm 2022
Ngày đăng 04/11/2022 | 9:55 PM  | View count: 4349

Ngày 24/10/2022, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc thị xã Sơn Tây năm 2022.

Theo đó, năm 2022 UBND thị xã Sơn Tây có 18 chỉ tiêu thi tuyển công chức, cụ thể như sau:

Phường Lê Lợi: 02 chỉ tiêu; Phường Ngô Quyền: 01 chỉ tiêu; Phường Trung Hưng: 02 chỉ tiêu; Phường Xuân Khanh: 03 chỉ tiêu; Phường Trung Sơn Trầm: 04 chỉ tiêu; Phường Sơn Lộc: 01 chỉ tiêu; Phường Viên Sơn: 04 chỉ tiêu; Phường Phú Thịnh: 01 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại UBND các  phường nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vi trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển công chức (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại UBND các phường phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây.

Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển vào quý IV năm 2022.

Chi tiết xem tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND