TIN TỨC MỚI

Thông báo tiếp nhận Phiếu đaăng ký thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc thị xã Sơn Tây năm 2022
Ngày đăng 04/11/2022 | 10:18 PM  | View count: 6724

Ngày 31/10/2022, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Thông báo số 528/TB-UBND về tiếp nhận Phiếu đaăng ký thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc thị xã Sơn Tây năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tại Thông báo số 528/TB-UBND