TIN TỨC MỚI

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau
Ngày đăng 14/11/2022 | 11:14 AM  | View count: 2198

Ngày 14/11/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3532/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau.

Ngày 14/11/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3532/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển  trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau.

Thực hiện Lịch tổ chức thi tuyển công chức vòng 2 năm 2022; Nội quy, Quy chế thi tuyển công chức và các văn bản về thi tuyển công chức của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội. Hội đồng thi tuyển công chức thông báo điểm phúc khảo bài thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển  trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau ở một số vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Điểm phúc khảo bài thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành

(Có danh sách 39 người kèm theo)

2. Lịch sát hạch bổ sung để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển ở một số vị trí tuyển dụng.

a) Sau khi phúc khảo có 3 trường hợp điểm thi bằng nhau tại các vị trí hiện chưa xác định được người trúng tuyển, cụ thể như sau:

 - Vị trí số 98 (Thanh tra quận Cầu Giấy) có 01 chỉ tiêu: 2 người đạt 81 điểm (mã chuyên ngành TTR, gồm các số báo danh CV0947 - Lê Thị Minh Anh; CV0950 - Dương Khắc Đông).

- Vị trí số 103 (Phòng TN&MT quận Hoàn Kiếm) có 01 chỉ tiêu: 2 người đạt 72 điểm (mã chuyên ngành TN, gồm các số báo danh CV0616 – Nguyễn Quyền Anh; CV0620 - Vương Đức Mạnh).

- Vị trí 133 (Quản lý TTXD huyện Đan Phượng) có 01 chỉ tiêu: 2 người đạt 76 điểm (mã chuyên ngành XD, gồm các số báo danh CV1135 - Nguyễn Thị Cẩm Anh; CV1139 - Phạm Lê Duy).

b) Để có căn cứ tham mưu UBND Thành phố quyết định người trúng tuyển có điểm thi vòng 2 bằng nhau tại các vị trí nêu trên, Hội đồng thi tuyển quy định như sau:

- Sát hạch bổ sung các thí sinh có điểm bằng nhau nêu trên bằng bài trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí dự tuyển trong thời gian 15 phút.

- Mỗi chuyên ngành TTR; TN và XD,  Hội đồng thi tuyển công chức làm 02 đề thi trắc nghiệm cho thí sinh bốc thăm, thí sinh các chuyên ngành bốc thăm vào đề thi nào thì sẽ chính thức thi trắc nghiệm đề thi đó, đề thi trắc nghiệm còn lại sẽ là đề thi dự phòng.

- Nội dung đề thi trắc nghiệm sát hạch nằm trong nội dung ôn tập theo từng chuyên ngành thí sinh đã được ôn tập tại vòng 2 tại Quyết định số 9585/QĐ-HĐTT ngày 29/8/2022 của Hội đồng thi tuyển về việc phê duyệt danh mục mã nhóm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kèm theo danh mục nội dung ôn tập tương ứng tại vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

- Cách xác định người trúng tuyển: Tại mỗi vị trí dự tuyển, thí sinh nào có số câu trả lời đúng cao hơn sẽ là người trúng tuyển; trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển, Hội đồng sẽ sử dụng đề dự phòng để tiếp tục sát hạch, nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng thi tuyển trực tiếp phỏng vấn thí sinh để xác định người trúng tuyển.

- Thời gian, địa điểm sát hạch: 14 giờ 30’ ngày 16/11/2022 (thứ Tư); địa điểm tại phòng 605 Sở Nội vụ (Các thí sinh có số báo danh nêu tại điểm a mục 2 mang theo giấy tờ tùy thân và có mặt tại Hội trường tầng 3 Sở Nội vụ, 18 B Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội lúc 14 giờ 00 ngày 16/11/2022 để dự sát hạch bổ sung).

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung này trên Website  của cơ quan đơn vị để thí sinh dự tuyển tại cơ quan, đơn vị được biết./.

Thông báo số 3532/TB-HĐTT