TIN TỨC MỚI

Xử lý vi phạm Nội quy thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022
Ngày đăng 15/11/2022 | 5:32 PM  | View count: 1498

Ngày 15/11/2022, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 ban hành Quyết định số 10011/QĐ-HĐTT về việc xử lý vi phạm Nội quy thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội Quyết định trừ 50% số điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh vi phạm ở mức độ cảnh cáo theo quy định đối với 13 bài thi của 13 trường hợp thí sinh vi phạm Nội quy thi tổ chức ngày 23/10/2022 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Quyết định số 10011/QĐ-HĐTT