TIN TỨC MỚI

Phê duyệt nội dung ôn tập vòng 1 kỳ thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các ĐVSN công lập thuộc Thành phố năm 2022
Ngày đăng 13/12/2022 | 4:11 PM  | View count: 2271

Ngày 13/12/2022, Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế, dân số ban hành Quyết định số 10464/QĐ-HĐTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập vòng 1 kỳ thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các ĐVSN công lập thuộc Thành phố năm 2022.

Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế, dân số phê duyệt nội dung ôn tập vòng 1 kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022. Cụ thể như sau:

- Phần thi Kiến thức chung: Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định;

- Phần thi Ngoại ngữ:

+ Đối với Tiếng Anh: Phụ lục số 2.1 và 2.2 kèm theo Quyết định.

+ Đối với Tiếng Pháp: Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định.

Quyết định số 10464/QĐ-HĐTH  và các phu lục