TIN TỨC MỚI

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và hướng dẫn thực hành làm bài thi trắc nghiệm kỳ thi thăng hạng viên chức ngành y tế, dân số năm 2022
Ngày đăng 14/12/2022 | 9:02 PM  | View count: 1752

Ngày 13/12/2022, Hội đồng thi, xét thăng hạng CDNN ngành y tế, dân số ban hành Thông báo số 3987/TB-HĐTT về ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và hướng dẫn thực hành làm bài thi trắc nghiệm kỳ thi thăng hạng viên chức ngành y tế, dân số năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 3945/KH - HĐTH ngày 12/12/2022 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức ngành y tế, dân số năm 2022. Hội đồng thi thăng hạng thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1 và hướng dẫn thí sinh thực hành tại nhà trên internet cách làm bài thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ trên máy vi tính vòng 1 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế, dân số năm 2022 như sau:

1. Về thời gian, địa điểm thi, ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2

a) Thời gian, địa điểm tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1:

- Thi trắc nghiệm trên máy vi tính vào ngày 21, 22 và 23 tháng 12 năm 2022, mỗi buổi tổ chức một ca thi gồm 9 phòng thi tại tầng 3 và tầng 4, Trung tâm Đào tạo, tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy.

- Thí sinh các ca thi trắc nghiệm vòng 1 có mặt tại phòng thi theo danh sách, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00’; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00’, thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân và tự học tập nội quy, quy chế thi, xem ca thi, phòng thi, số báo danh, sơ đồ phòng thi chi tiết kèm theo Thông báo này.

+ Ca thi số 1: Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 8 giờ 00’ ngày 21/12/2022;

+ Ca thi số 2: Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 14 giờ 00’ ngày 21/12/2022;

+ Ca thi số 3: Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 8 giờ 00’ ngày 22/12/2022;

+ Ca thi số 4: Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 14 giờ 00’ ngày 22/12/2022;

+ Ca thi số 5: Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 8 giờ 00’ ngày 23/12/2022;

+ Ca thi số 6: Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 14 giờ 00’ ngày 23/12/2022;

- Mỗi ca thi, thí sinh dự thi làm 2 bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính (trừ người được miễn thi môn Ngoại ngữ): môn thi Kiến thức chung thời gian thi 60 phút gồm 60 câu; môn Ngoại ngữ thời gian thi 30 phút gồm 30 câu.

b) Quy trình tổ chức một ca thi trắc nghiệm vòng 1

- Giám thị 2 đánh số báo danh theo quy định;

- Giám thị 1 gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra giấy tờ tùy thân, kỹ thuật viên chụp ảnh thí sinh, Giám thị 2 phát mật khẩu đăng nhập hệ thống và hướng dẫn thí sinh vào vị trí máy tính; phổ biến nội quy, quy chế thi cho thí sinh.

- Tổ chức thi liên tục 2 môn theo thứ tự: môn Kiến thức chung, thời gian thi 60 phút/60 câu; môn Ngoại ngữ, thời gian thi 30 phút/30 câu, thời gian nghỉ giữa các môn 10 phút; trước khi bắt đầu thi mỗi môn, Hội đồng sẽ có tín hiệu báo bằng một hồi chuông.

- Sau khi kết thúc môn Ngoại ngữ, bộ phận máy chủ in và ký tên vào bảng kết quả 2 môn thi theo phòng thi, ca thi theo mẫu, Giám thị 2 của các phòng thi nhận kết quả tại phòng máy chủ chuyển cho Giám thị 1, gọi lần lượt thí sinh ký tên vào danh sách kết quả thi của 2 môn trắc nghiệm trước khi ra về.

- Giám thị 1 và Giám thị 2 các phòng thi ký tên vào bảng kết quả thi trắc nghiệm, tổng hợp thắc mắc của thí sinh (nếu có) nộp cho Ban coi thi ngay sau ca thi.

c) Về thi viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2:

Các thí sinh thi đạt yêu cầu tại vòng 1 sẽ tham dự thi viết Nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 tổ chức vào ngày 28/12/2022, chi tiết thời gian, địa điểm thi, Hội đồng thi thăng hạng sẽ thông báo vào ngày 26/12/2022.

2. Về hướng dẫn thực hành tại nhà cách làm bài thi trắc nghiệm vòng 1

Có hướng dẫn cụ thể tại biểu 1 và biểu 2 kèm theo.

3. Công tác chuẩn bị

Giao Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng CCVC của Sở Nội vụ liên hệ với Trung tâm tư vấn Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực, phần mềm, máy chủ, phòng máy trạm, ấn phẩm… để tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1 theo thời gian trên và chuẩn bị địa điểm, phòng thi, CSVC … để tổ chức thi viết vòng 2 vào 28/12/2022.

Hội đồng thi thăng hạng đề nghị các thí sinh đến dự thi có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo giấy tờ tùy thân và thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng.

Trên đây là Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, lịch thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và hướng dẫn thí sinh thực hành tại nhà cách làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế, dân số năm 2022. Hội đồng thi thăng hạng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung trên tới các thí sinh của đơn vị mình biết, để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Hội đồng thi thăng hạng để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

Thông báo số 3987/TB-HĐTT

Danh sách phòng thi