TIN TỨC MỚI

Phê duyệt nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các ĐVSN công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 19/12/2022 | 12:55 PM  | View count: 1221

Ngày 19/12/2022, Hội đồng thi và xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế, dân số ban hành Quyết định số 10509/QĐ-HĐTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các ĐVSN công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, Hội đồng thi và xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế, dân số phê duyệt nội dung ôn tập môn thi viết chuyên môn nghiệp vụ vòng 2 kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022. Cụ thể theo từng chức danh như sau:
Tài liệu đối với viên chức từ hạng III lên hạng II: Phụ lục số I kèm theo;
Tài liệu đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III: Phụ lục số II kèm theo.

Quyết định số 10509/QĐ-HĐTH

Phụ lục I

Phụ lục II