TIN TỨC MỚI

Thông báo nhận Quyết định tuyển dụng công chức năm 2022
Ngày đăng 22/12/2022 | 10:47 AM  | View count: 3257

Ngày 22/12/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 4107/TB-SNV về việc nhận Quyết định tuyển dụng công chức năm 2022.

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thực hiện Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định tuyển công chức làm việc tại các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2022. Đề nghị các thí sinh trúng tuyển vào công chức đến nhận trực tiếp Quyết định tuyển dụng công chức như sau:

- Thời gian: từ 13g30 ngày 26/12/2022 đến 16g30 ngày 28/12/2022

- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ, địa chỉ 18b Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khi đi nhận Quyết định tuyển dụng đề nghị thí sinh mang theo căn cước công dân, trường hợp đi nhận thay phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp thiếu lý lịch tư pháp khi nộp hồ sơ hoàn thiện phải nộp bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2022 biết, thực hiện.

Thông báo số 4107/TB-SNV