TIN TỨC MỚI

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2023
Ngày đăng 17/04/2023 | 10:03 AM  | View count: 2083

Ngày 17/4/2023, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2023 ban hành Thông báo số 1059/ TB-HĐKTSH về Lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-SNV ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2023; nội dung, hình thức, cách xác định kết quả trúng tuyển kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm công chức;

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Sáng ngày 28/4/2023 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội; số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

3. Lịch tổ chức cụ thể như sau:

Từ 7h30: Tập trung thí sinh  tại Hội trường tầng 3 để nghe phổ biến quy chế, nộp lệ phí dự tuyển, xem số báo danh, sơ đồ phòng sát hạch.

Thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân và đóng lệ phí dự thi theo quy định (Lệ phí dự thi là 500.000 đồng/ người).

Từ 8h00 đến 11 giờ 00: Thí sinh làm bài viết tự luận, thời gian làm bài 180 phút.

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Thông báo số 1059/ TB-HĐKTSH