TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023
Ngày đăng 12/05/2023 | 1:14 PM  | View count: 2325

Ngày 12/5/2023, Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2023 ban hành Thông báo số 1307/TB-HĐTNNTH về kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023.

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 17/3/2023 về tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên và từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023 của thành phố Hà Nội, Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 28/9/2022 về tổ chức thi và xét thăng hạng CDNN chuyên ngành khoa học công nghệ, văn hóa cơ sở và lưu trữ đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 của UBND Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 923/KH - HĐTH ngày 07/04/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023;

Ngày 11/5/2023, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 đã tổ chức thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ (vòng 1). Căn cứ vào kết quả thi, Hội đồng thi thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 theo danh sách chi tiết đính kèm.

Ngày 21/5/2023, Hội đồng thi tổ chức thi viết vòng 2 đối với thí sinh có kết quả thi vòng 1 đủ điều kiện dự thi vòng 2 cụ thể như sau:

- Địa điểm tổ chức: Trường THPT Việt Đức ( Số 47 Phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

- Thời gian: 7 giờ 30 phút thí sinh có mặt tại phòng thi.

- Thí sinh xem thông báo sơ đồ và phòng thi trên trang Website Sở Nội vụ vào ngày 18/5/2023.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 thông báo nội dung trên đến thí sinh dự thi để được biết và thực hiện ./.

Thông báo số 1307/TB-HĐTNNTH