TIN TỨC MỚI

Thông báo lịch thi, phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi viết vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023
Ngày đăng 16/05/2023 | 9:02 AM  | View count: 2892

Ngày 16/5/2023, Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2023 ban hành Thông báo số 1352/TB-HĐTNNTH về lịch thi, phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi viết vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 923/KH-HĐTH ngày 07/4/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023. Hội đông thi thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, địa điểm thi, môn thi vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 nhu sau:

Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại Trường THPT Việt Đức, 47 đường Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; tổng số 549 thí sinh, 22 phòng thi.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 có mặt tại phòng thi lúc 7 giò’ 30 ngày 21/5/2023 (Chủ nhật) để dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân, deo khẩu trang và thực hiện phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Hội đồng tại diêm thi.

Thời gian, địa điểm, danh sách phòng thi xm chi tiết tại văn bản đính  kèm

Thông báo số 1352/TB-HĐTNNTH