TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả thi viết vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức năm 2023
Ngày đăng 24/05/2023 | 6:38 AM  | View count: 3566

Ngày 24/5/2023, Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2023 ban hành Thông báo số 1424/TB-HĐTNNTH về kết quả thi viết vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 923/KH-HĐTH ngày 07/04/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023.

Ngày 21/05/2023, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 đã tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2). Căn cứ vào kết quả chấm thi, Hội đồng thi thông báo kết quả thi viết vòng 2 (Có danh sách chi tiết kèm theo).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi viết, trực tiếp nộp đơn phúc khảo theo mẫu và lệ phí phúc khảo bài thi về Thường trực Hội đồng thi.

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 24/05/2023 đến hết ngày 07/06/2023 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Địa điểm:  Nhận đơn và lệ phí phúc khảo 150.000 đồng. Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có người dự thi thông báo nội dung trên đến thí sinh dự thi để được biết và thực hiện./.

Thông báo số 1424/TB-HĐTNNTH